Transport gratuit peste 250 lei

Termeni si Conditii

Magazinul online FlyFishingOutlet.ro este administrat de compania Flyfishing Outlet S.R.L. (denumită în continuare Vânzător), înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J8/1070/2019, având C.U.I. 40768190, capital social 200 Lei, sediul social în Str. Mihai Eminescu 56D, Loc. Cristian, Jud. Brasov, România.

Vă recomandăm să citiţi acest document cu atenție. Folosind FlyFishingOutlet.ro prin plasarea unei comenzi electronice, vizitatorul online (denumit în continuare Cumpărător) își exprimă acordul față de Termenii și Condițiile descrise mai jos (denumite în continuare Contract). Contractul se aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii prin intermediul FlyFishingOutlet.ro și pot fi modificate doar cu acordul scris al ambelor părți.

Acest Contract poate fi modificat de Vânzător în funcție de evoluția prevederilor legale, fără obligația de a anunța în mod special acest lucru.

 1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Flyfishing Outlet S.R.L., prin intermediul magazinului online www.FlyFishingOutlet.ro, către cumpărător.

Astfel, următorii termeni se definesc astfel:
                - bunuri și servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către vânzător, cumpărătorului;
                - comandă: document electronic prin care cumpărătorul solicită achiziționarea unor bunuri sau servicii prezentate în oferta magazinului online FlyFishingOutlet.ro;
                - contract: comanda confirmată de către vânzător (confirmarea unei comenzi se poate face doar telefonic sau electronic).

2. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI

Prin lansarea unei comenzi (eletronice sau telefonice), prin intermediul magazinului online FlyFishingOutlet.ro, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic sau telefonic).
O comandă este compusă din următoarele:
                - bunuri sau servicii regăsite în oferta magazinului online menționat mai sus;
                - mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale;
                - specificațiile cumpărătorului.

Lansarea unei comenzi (electronice sau telefonice) nu presupune  confirmarea fermă a comenzii și a contractului.  Etapele complete sunt următoarele:
                - plasarea unei comenzi – se va genera un număr unic automat pentru fiecare comandă înregistrată;
                - preluarea unei comenzi de către un agent de vânzări, în limita programului de lucru afișat pe site la secțiunea contact;
                - confirmarea unei comenzi se face după verificarea comenzii și a stocului produselor aflate în comandă.

Această confirmare se face doar de către un agent de vânzări, telefonic sau electronic (e-mail). Livrarea unei comenzi se face după confirmarea comenzii și după stabilirea detaliilor de livrare de către agentul de vânzări sau livrări și de către cumpărător.

Produsele aflate în oferta magazinului online FlyFishingOutlet.ro, se pot vinde numai pe baza unei comenzi. Comanda se va procesa conform pașilor mai sus menționați în timpul programului de lucru al departamentului de vânzări. O comandă neconfirmată nu presupune o rezervare a produselor. Comenzile vor fi onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate în baza de date.

3. PREȚUL, STOCUL ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR

Prețurile din comenzi și proforme sunt valabile 3 zile de la data emiterii acestora. Pentru produse care se aduc pe baza de comandă specială, se poate solicita achitarea unui avans de minim 50% din valoarea produsului.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile care conțin aceste produse și de a anunța clienții, în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută.

Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile (imagini statice / imagini dinamice / prezentări multimedia / detalii tehnice / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Stocul produselor și timpul estimativ de livrare afișate pe site-ul FlyFishingOutlet.ro au titlu informativ și, din motive logistice, nu reprezintă o garanție la plasarea unei comenzi.

Prețurile afișate pe site-ul nostru sunt finale.

4. POLITICA DE RETURNARE

Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului și recomandăm utlizarea aceluiaşi serviciu de transport utilizat pentru recepţionarea produselor.

Flyfishing Outlet S.R.L. (denumit și furnizor) va înapoia contravaloarea produselor din comandă în cel mai scurt timp posibil din momentul primirii produselor returnate. Suma înapoiată cât şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Definiţia contractului de vânzare: orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.  Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit că orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele primite (factură, certificate de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.) chiar și atunci când returnarea îi este imputabilă furnizorului: produse greșit ambalate, produse greșit livrate sau produse cu defecte de fabricație.

Consumatorul este responsabil doar în ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionarii produselor.

Consumatorul informează Flyfishing Outlet S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau e-mail. Consumatorul are la dispoziţie 14 zile calendaristice de la primirea produselor pentru a anunţa retragerea din contract.

Obligaţiile care revin Flyfishing Outlet S.R.L.
Va rambursa contravaloarea produsului în maximum 30 zile calendaristice de la data informării de către consumator asupra deciziei sale de retragere din contract. Rambursarea sumelor se va face folosind aceleaşi modalităţi de plată rezonabil aplicabile (în cazul plăţii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator).

Obligaţiile care revin consumatorului
Produsele sunt returnate către Flyfishing Outlet S.R.L. prin intermediul unui curier desemnat, fără întârziere nejustificată şi în decurs de maxim 14 zile de la anunţarea deciziei de retragere din contract. Consumatorul suportă costurile de returnare.

Menţiune
În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

5. GARANȚIE

Produsele cumpărăte prin intermediul site-ului FlyFishingOutlet.ro sunt noi, în ambalaje originale și beneficiază de garanție, conform prevederilor legale în vigoare (OUG 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 449/2003, cu modificările și completările ulterioare) și politicilor comerciale ale producătorilor.

Garanția nu acoperă daunele provocate de folosirea necorespunzătoare a produsului, neglijență, accidente, contact cu suprafețe abrazive, expunere la temperaturi extreme sau daune provocate prin transport ori uzură prin folosire, deteriorări asupra materialului (zgârieturi, tăieturi), rezultate din utilizarea obișnuită a produsului, greșeli de întreținere, depozitare și manipulare incorectă, modificări aduse stării inițiale a produsului, deteriorări mecanice, termice, chimice, plastice, ca urmare a incendiilor, accidentelor, vibrațiilor etc.

Pentru soluționarea garanțiilor, vă rugăm sa acceasi secțiunea Garanții.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Flyfishing Outlet S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienții săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Prin citirea termenilor şi condiţiilor de utilizare ale prezentului site aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin efectuarea unei comenzi şi completarea datelor personale în formularele de comandă, clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a Flyfishing Outlet S.R.L. şi îşi dau acordul expres şi neechivoc că toate datele lor personale să fie stocate şi utilizate pentru:
                - activităţi de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Flyfishing Outlet S.R.L. şi a terţilor cu care Flyfishing Outlet S.R.L. are relaţii de orice natură) la adresele de e-mail comunicate către Flyfishing Outlet S.R.L.;
                - participarea la concursuri, promoţii; transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc)
                - statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi imaginii site-ului şi pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului cercetări de piaţă
                - urmărirea datelor de vânzări

Flyfishing Outlet S.R.L. nu va dezvălui niciun fel de informaţie despre clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimţământul expres al acestora în această privinţă. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Informaţiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Flyfishing Outlet S.R.L..

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Flyfishing Outlet S.R.L., Str. Mihai Eminescu 56D, Loc. Cristian, Jud. Brasov, clienții îşi pot exercită, în mod gratuit, următoarele drepturi:
                - o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate
                - să intervină asupra datelor transmise
                - să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

7. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de situație este din cauza unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.