Politica de Confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, DREAM FISH S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza clientii sai.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Prin citirea termenilor si conditiilor de utilizare ale prezentului site ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de comanda, clientii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a DREAM FISH S.R.L. si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

                - activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea DREAM FISH S.R.L. si a tertilor cu care DREAM FISH S.R.L. are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate catre DREAM FISH S.R.L.;
                - participarea la concursuri, promotii; transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc)
                - statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului cercetari de piata
                - urmarirea datelor de vanzari

DREAM FISH S.R.L. nu va dezvalui niciun fel de informatie despre clientii site-ului sau fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege.

Informatiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, clientii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Dream Fish S.R.L..

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa DREAM FISH S.R.L., Str. Basmului 2-4, Sector 6, Bucuresti, clientii isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

                - o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate
                - sa intervina asupra datelor transmise
                - sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.