Transport gratuit peste 250 lei

Politica de Confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Flyfishing Outlet  S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienții săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.


Prin citirea termenilor şi condiţiilor de utilizare ale prezentului site aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


Prin efectuarea unei comenzi şi completarea datelor personale în formularele de comandă, clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a Flyfishing Outlet  S.R.L. şi îşi dau acordul expres şi neechivoc că toate datele lor personale să fie stocate şi utilizate pentru:

                - activităţi de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Flyfishing Outlet S.R.L. şi a terţilor cu care Flyfishing Outlet  S.R.L. are relaţii de orice natură) la adresele de e-mail comunicate către Flyfishing Outlet S.R.L.;

                - participarea la concursuri, promoţii; transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc)

                - statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi imaginii site-ului şi pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului cercetări de piaţă

                - urmărirea datelor de vânzări

 

Flyfishing Outlet S.R.L. nu va dezvălui niciun fel de informaţie despre clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimţământul expres al acestora în această privinţă. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Informaţiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.


Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Dream Fish S.R.L..

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Flyfishing Outlet S.R.L., Str. Mihai Eminescu 56D, Loc. Cristian, Jud. Brasov, clienții îşi pot exercită, în mod gratuit, următoarele drepturi:

                - o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate

                - să intervină asupra datelor transmise

                - să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară


Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.