Transport gratuit peste 250 lei

Politica de Retur

Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului și recomandăm utlizarea aceluiaşi serviciu de transport utilizat pentru recepţionarea produselor.

Flyfishing Outlet  S.R.L. (denumit și furnizor) va înapoia contravaloarea produselor din comandă în cel mai scurt timp posibil din momentul primirii produselor returnate. Suma înapoiată cât şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Definiţia contractului de vânzare: orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.  Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit că orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele primite (factură, certificate de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.) chiar și atunci când returnarea îi este imputabilă furnizorului: produse greșit ambalate, produse greșit livrate sau produse cu defecte de fabricație.

Consumatorul informează Flyfishing Outlet  S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau e-mail. Consumatorul are la dispoziţie 14 zile calendaristice de la primirea produselor pentru a anunţa retragerea din contract.

Obligaţiile care revin Flyfishing Outlet S.R.L.

Va rambursa contravaloarea produsului în maximum 30 zile calendaristice de la data informării de către consumator asupra deciziei sale de retragere din contract. Rambursarea sumelor se va face folosind aceeaşi modalităţi de plată rezonabil aplicabile (în cazul plăţii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator / în cazul plăţii online cu cardul, rambursarea se va face pe acelaşi card utilizat la tranzacţionare).

Obligaţiile care revin consumatorului

Produsele sunt returnate către Flyfishing Outlet  S.R.L. prin intermediul unui curier desemnat, fără întârziere nejustificată şi în decurs de maxim 14 zile de la intrarea în posesia fizică a produsului. Consumatorul suportă costurile de returnare (exceptând situația în care produsele au fost livrate greșit).

PROCEDURA DE RETUR

Pentru a returna un produs, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

 - Ne notificați în scris intenția de a returna produsul / produsele prin formularul de retur sau e-mail

 - Ambalați produsul corespunzator, în așa fel încât să nu se deterioreze pe transport. 

 - Expediati produsul la Flyfishing Outlet S.R.L., Str. Mihai Eminescu 56D, Loc. Cristian, Jud. Brasov

  - În momentul în care am primit produsul returnat, îl vom inspecta și dacă acesta corespunde stării în care a fost livrat, vom accepta returul și vă vom rambursa suma aferentă.

Menţiune

În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

IMPORTANT: Nu returnați produsele fară să ne anuntați în prealabil. Returul va fi refuzat!